10 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники
Домашнє завдання
ТермінРозділ ІІІ. Основи МКТ і термодинаміки
30.03.20-03.04.203.1 Насичена пара. Вологість повітря. Точка роси[3] §§ 31-32[3] Впр. №№ 31, 32 (1-4)Тест
3.2 Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища[3] § 33[3] Впр. № 33 (1-4)Тест
3.3
Пробне тестування