8 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники

№№ уроку
Розділ/тема уроку
Ресурси
Розділ 1. Теплота
Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплообмін
1.1.1Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура та її вимірювання
1.1.2Залежність розмірів фізичних тіл від температури
1.1.3Внутрішня енергія
1.1.4Способи зміни внутрішньої енергії тіла
1.1.5Теплопровідність
1.1.6Конвекція
1.1.7Випромінювання
1.1.8Розв’язування задач. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла
1.1.9Кількість теплоти. Питома теплоємність. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження тіла
1.1.10Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
1.1.11Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
1.1.12Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини
1.1.13Розв’язування задач. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання/охолодження тіла
1.1.14Контрольна робота № 1. Теплові явища
Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини
1.2.15Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Наноматеріали
1.2.16Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення
1.2.17Питома теплота плавлення. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/
тверднення тіл
1.2.18Лабораторна робота № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
1.2.19Пароутворення і конденсація
1.2.20Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення
1.2.21Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/конденсації
1.2.22Розв’язування задач. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/конденсації
1.2.23Згоряння палива. Теплота згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок
згоряння палива
1.2.24Розв’язування задач. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива
1.2.25Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
1.2.26Типи теплових двигунів
1.2.27Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів
1.2.28Узагальнення та систематизація знань з теми «Теплові явища». Розв’язування задач
1.2.29Контрольна робота № 2