Візуалізація навчальної інформації

J9CHv5xFLlQОстаннім часом в області передачі візуальної інформації відбулися колосальні зміни:

 • зріс обсяг, кількість інформації;
 • з’явилися нові види візуальної інформації, а так само способи її передачі.

Технічний прогрес, нова візуальна культура безпосередньо позначаються на вимогах, які виставляються до педагогів.

Термін «візуалізація» походить від латинського visualis – сприймається візуально, наочний. Візуалізація – це процес представлення даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їх розуміння; надання осяжної форми будь-якому об’єкту, суб’єкту, процесу тощо. Проте таке розуміння візуалізації передбачає мінімальну розумову і пізнавальну активність учнів, а візуальні дидактичні засоби виконують лише ілюстративну функцію.

Інше визначення візуалізації дає Вербицький А.А.: «Процес візуалізації – це згортання розумових змістів в наочний образ; бувши сприйнятим, образ може бути розгорнутий і служити опорою адекватних розумових і практичних дій». Таким чином автор розводить такі поняття як «візуальний», «візуальні засоби» від понять «наочний», «наочні засоби».

Принципу наочності в контексті проблем, пов’язаних з активізацією навчального процесу, не приділяється достатньо уваги. Наочність часто розглядається як фактор полегшення сприйняття та підвищення запам’ятовування навчального матеріалу, тобто в її ілюстративній функції. Зрозуміло, що необхідність спеціальної підготовки навчального матеріалу, який дозволяє у візуально осяжному вигляді дати учням основні або необхідні відомості, продиктована інформаційною насиченістю сучасного світу. Під активними засобами візуалізації ми розуміємо не просто ілюстративний матеріал, а систему передачі візуальної інформації, яка адекватно реагує на дії суб’єкта навчального процесу і дозволяє йому здійснювати управління тією інформацією, що транслюється на екрані.

При візуалізації навчального матеріалу слід враховувати, що наочні образи скорочують ланцюг словесних міркувань і можуть синтезувати схематичний образ більшої «ємності», ущільнюючи тим самим інформацію.

Іншим важливим аспектом використання візуальних навчальних матеріалів є визначення оптимального співвідношення наочних образів і словесної, символьної інформації. Поняттєвий й візуальне мислення на практиці знаходяться в постійній взаємодії. Вони розкривають різні сторони досліджуваного поняття, процесу або явища. Словесно-логічне мислення дає нам більш точне й узагальнене відображення дійсності, але це відображення абстрактно. У свою чергу, візуальне мислення допомагає організувати образи, робить їх цілісними, узагальненими, повними.

Таким чином, візуалізація навчальної інформації дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних завдань:

 • забезпечення інтенсифікації навчання;
 • активізації навчальної та пізнавальної діяльності;
 • формування і розвиток критичного і візуального мислення; зорового сприйняття;
 • образного представлення знань і навчальних дій;
 • передачі знань та розпізнавання образів;
 • підвищення візуальної грамотності та візуальної культури тощо.

Сьогодні відома значна кількість візуальних засобів передачі інформації: дошка, плакати, схеми та мультимедійний проектор, збірні візуальні засоби (магнітні та шпилькові дошки), демонстраційні моделі, екран / монітор комп’ютера, інтерактивна дошка тощо.

Будь-яка форма візуалізації інформації містить елементи проблемності. Завдання вчителя – використовувати такі форми наочності, які не тільки доповнили б словесну інформацію, але й самі були носіями інформації. Чим більше проблемності в наочній інформації, тим вищий ступінь розумової активності учня.

Нині існує доволі широкий спектр форм візуалізації навчального матеріалу як електронних так і фізичних. Наведемо приклад лише деяких електронних:

 • комп’ютерні презентації;
 • флеш анімації;
 • відео / аудіо матеріали;
 • зображення;
 • діаграми;
 • схеми;
 • графіки;
 • інтелект-карти тощо.

І мета цього модуля ознайомити вас з їх дидактичними можливостями, інструментами та технологіями їх створення, зберігання та поширення; на конкретних прикладах показати, як вони можуть бути реалізовані в умовах сучасної школи. Отже, бажаємо вам успіхів як у власному навчанні, так і під час організації вами навчального процесу.

Джерело

4 коментарі

 1. Бондарєв Ігор Анатолійович :

  Шановний Вадиме Володимировичу!
  Опрацював Ваші відеоуроки з великою користю для себе. Переважну більшість дій зрозумів та повторив самостійно. Поряд з тим, не виконав опрерацію з групування яблука з цифрою через те, що ці об’єкти не виділялися одночасно. Не зміг відкрити посилання “Матеріали для самостійної роботи: imgs-2”
  З повагою Бондарєв І.А.

 2. Marina :

  Сколько не рассказывай теории, но пока ребёнок не увидит (услышит в некоторых случаях) у него не будет ни заинтересованности, ни понимания материала. Наочность – мощное оружие в педагогике образования. Спасибо за интересный материал.

 3. Лариса :

  Шановний Вадиме Володимировичу!
  Уважно переглянула інформаційну частину, опрацювала змістовну – ч.1 тач.2. Дякую. Вчитися ніколи не пізно).Не змогла відкрити контрольно-моніторингову частину. Що я роблю не так?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*