Аналізуємо результати досліджень

Для аналізу результатів досліджень пропонуємо скористатись програмними засобами навчального призначення Graph та GeoGebra.

Graph — програма з відкритим кодом і призначена для побудови математичних графіків. Програма вміє будувати графіки різних функцій і рівнянь, створювати таблиці, креслити графіки, які проходять через задані точки, проводити обчислення екстремумів і нульових точок тощо. Завантажити програму можна безплатно зі сторінки https://www.padowan.dk.

Опановуємо програму Graph

 

GeoGebra — програма, призначена для вчителів cередньої школи, а також для учнів. Вона дає змогу легко вибудовувати графіки, фігури та вектори, розв’язувати графічно рівняння тощо. Усі елементи, які входять до складу, є динамічними й можуть бути змінені за 2–3 кліка. Крім того, програма GeoGebra виконує різні обчислення, наприклад, можна обчислити інтеграл, площу фігури, довжину траєкторії або досліджувати будь-яку функцію. Програма GeoGebra — це повністю безоплатний продукт і, може бути завантажений зі сторінки https://www.geogebra.org/.

8_1