Медійні ресурси

10 клас

Робота № 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху тіла
Робота № 2. Дослідження вільного падіння тіл
Робота № 3 (варіант 1). Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту (відео)
Роботи №№ 3 (варіант 1), 4. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту та визначення прискорення вільного падіння

Увага! Для режиму “Повний екран” натиснути кнопку “Phet

Роботи № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Увага! Для режиму “Повний екран” натиснути кнопку “Phet