Опановуємо Tracker

Tracker — безплатний інструмент, що надає змогу моделювати та аналізувати рух об’єктів на відео чи зображеннях. Програмний засіб призначений для використання у фізиці. Завантажити програму можна безплатно зі сторінки.

На прикладі дослідження прямолінійного рівноприскореного руху розглянемо процес завантаження  програмного засобу та застосування його інструментів.

Частина 1. Завантаження відео фрагмента та програми на комп’ютер
Частина 2. Налаштування інструментів програми Tracker
Частина 3. Аналізуємо результати дослідження

Лабораторні роботи, які можуть бути виконанні за допомогою програмного засобу Tracker

10 клас. Робота № 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху

10 клас. Робота № 2. Дослідження руху тіла, кинутого вертикально вгору та визначення прискорення вільного падіння

10 клас. Робота № 3. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту