9 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники
ТермінРозділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження
30.03.20-03.04.205.1 Рух тіла під дією сили тяжіння[1] §§ 33,
34 п.п. 1, 2
[1] Впр. №№ 33 (1-3),
34 (1, 2, 3)
Тест
06.04.20-10.04.205.2
Пробне тестування