Мультимедійні технології в середній освіті

04_0_multimСьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна.

Мультимедіа- та телекомунікаційні технології відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в системі загальної освіти. Не менш важливим є й те, що інтерактивні технології на основі мультимедіа дозволять розв’язати проблему сільської школи як шляхом використання Інтернет-комунікацій, так і завдяки наявності інтерактивних СD-курсів.

Мультимедіа – це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні.

Джерело

Проте, швидке впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес гальмує багато обставин. Однією з головних серед них є брак ресурсів, які б відповідали особливостям української школи, чинним програмам, матеріально-технічному та програмному забезпеченню кабінетів природничо-математичного циклу, дефіциту часу тощо. Напередодні нового навчального року ми робимо змогу допомогти учителю у вирішенні цих проблем і пропонуємо деякі електронні засоби навчального призначення, які можуть бути використанні учителем під час організації навчального процесу. Будемо вдячні вчителям за відгуки щодо змісту та форми подачі навчального матеріалу.